Menu

Certyfikaty recyklingowalności laminatów na bazie papieru

2022-01-21

Informujemy, że laminat papieru z tworzywem sztucznym na bazie polietylenu wykonany w technologii ekstruzyjnej uzyskał certyfikat Made for Recycling wydany przez INTERSEROCH z oceną Good


Również inne laminaty na bazie papieru uzyskały certyfikaty:

Laminat na bazie papieru drukowego z powłoką zgrzewalną w postaci termolakieru uzyskał certyfikat wg metody Aticelca® 501 opartej na normie UNI11743:2019 na poziomie B


Laminat na bazie papieru z wysokobarierowym tworzywem sztucznym wykonany w technologii ekstruzyjnej uzyskał certyfikat Made for Recycling wydany przez INTERSEROCH


Jest to potwierdzenie, że laminaty na bazie papieru wykonane wg technologii opracowanej przez Alupol Packaging są zgodne z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym.