Kontakt

Alupol Packaging Spółka Akcyjna
siedziba spółki (centrala)
ul. Strefowa 4
43-109 Tychy
Polska

tel. +48 32 324 57 00
alupol@grupakety.com

NIP: 646 23 67 488
REGON: 273884817
Nr Rej. BDO 000008550
KRS: 0000357912  Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy / wpłacony 170 635 500,00 PLN

Dział sprzedaży:

tel. +48 32 324 57 70       kpieczara@grupakety.com

tel. +48 32 324 57 38       akudlacik@grupakety.com

Dział zakupów:

tel. +48 32 324 57 94       mdyrda@grupakety.com

tel. +48 32 324 57 98       epysz@grupakety.com

tel. +48 32 324 57 73       zkominek@grupakety.com 

Inspektor ochrony danych:

Grzegorz Krawiec            IOD_AP@grupakety.com


Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. (Zakład produkcyjny)
ul. Kościuszki 111
32-650 Kęty
Polska
tel. +48 33 844 64 33

NIP: 549 23 73 493
REGON: 120950881
Nr Rej. BDO 000033978
KRS: 0000331243  Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy / wpłacony: 80 100 000,00 PLN

Współpraca w Zakresie Transportu

Centrum Logistyczne - Magazyn

tel. +48 33 844 67 00
  +48 33 844 61 13
  +48 33 844 64 64

Kierownik Działu Logistyki

Mateusz Jakut

mjakut@grupakety.com

 Inspektor ochrony danych:

Grzegorz Krawiec            IOD_APK@grupakety.com

 


Nabór pracowników             
Anna Przypalińska 
tel. +48 32 324 57 97

Kooperacja z firmami trzecimi 
Rafał Bartosik
tel. +48 32 324 57 01

Windykacja należności
Małgorzata Węgrzyk
tel. +48 32 324 57 84