Papier powlekany ekstruzyjnie wysokobarierową warstwą tworzywa

Ekstruzyjna technologia powlekania papieru tworzywami sztucznymi pozwala na uzyskanie laminatu bez dodatkowych operacji technologicznych i bez użycia klejów. Laminat na bazie papieru z tworzywową warstwą zgrzewalną od w wielu lat jest jedną z podstawowych struktur opakowań do produktów sypkich. Dzięki rozwojowi technologii możliwe jest uzyskanie w tym laminacie wysokiej bariery funkcjonalnej na tlen. Zastosowanie takiego rozwiązania jest jednym ze sposobów realizacji pro środowiskowych działań mających na celu minimalizację negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez eliminację folii aluminiowej i obniżenie masy opakowań wprowadzanych na rynek. Dzięki wielowarstwowej strukturze tworzywa sztucznego i zastosowaniu EVOH, przy stosunkowej niskiej masie całkowitej laminaty mogą posiadać bardzo dobre właściwości barierowe, mechaniczne i zgrzewalne.


Laminat Pap/PE-EVOH-PE posiada bardzo dobrą barierę na tlen i parę wodną. Może on docelowo zastąpić takie laminaty jak np. Pap/Pe/Alu/Pe. Dzięki różnym grubościom warstw uzyskano możliwość zastosowania tego laminatu do pakowania szerokiej grupy wyrobów spożywczych takich jak: produkty typu instant, przyprawy, herbaty, itp

Zalety nowego barierowego laminatu wykonanego w technologii ekstruzyjnego powlekania:

  • dobra zgrzewalność i wytrzymałość,
  • posiada barierę na tlen i wodę (możliwość dostosowania poziomu do wymagań produktu),
  • szeroki zakres grubości warstwy tworzywa (od 15um do 50um),
  • zastosowanie do pakowania szerokiej gamy produktów sypkich takich jak: produkty typu instant, przyprawy, herbaty, itp

Jako rozwiązanie pozwalające na działania w kierunku zrównoważonego rozwoju:

  • eliminuje potrzebę stosowanie w laminatach folii aluminiowej,
  • pozwala oferować struktury laminatów nadające się do recyklingu,
  • eliminuje potrzebę stosowania klejów i związanych z tym emisję substancji lotnych - związki organiczne (LZO),
  • umożliwia używania lżejszego opakowania nadającego się do recyklingu dzięki usunięciu warstwy Al