Opakowania na bazie wysokobarierowej folii z warstwą PetG zgrzewalne do poliestru

Alupol Packaging promuje laminaty łatwe do recyklingu bazujące na foliach polipropylenowych BOPP i PPBTM.

Zastosowanie wielowarstwowych folii wysokobarierowych i laminatów na ich bazie jest jednym ze sposobów realizacji pro środowiskowych działań mających na celu minimalizację negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez obniżenie masy opakowań wprowadzanych na rynek. Dzięki wielowarstwowej strukturze folii i zastosowanych składnikach, przy stosunkowej niskiej masie całkowitej folie mogą posiadać bardzo dobre właściwości barierowe, mechaniczne i zgrzewalne.Folia HBF9™ posiada bardzo dobrą barierę na tlen i parę wodną. Dzięki wzbogaceniu jej o warstwę zgrzewalną typu PET G uzyskano możliwość zgrzewania laminatów z jej udziałem do nieuszlachetnionego PET. Pozwala to na używanie w procesie pakowania produktów jednowarstwowych sztywnych tacek PET, które można później poddawać recyklingowi. Dzięki niskiej temperaturze zgrzewu można ją stosować jako składnik laminatu tzw. folii górnej do sztywnych tacek wykonanych z PET o różnym składzie oraz tam gdzie wymagane jest zgrzewanie do zewnętrznej warstwy laminatów wykonanej z PET (zgrzew A do B).

Zalety nowej folii HBF z warstwą zgrzewalną PetG (PE/EVOH/PETG):

 • możliwość laminacji z folią BOPET oraz innymi materiałami wstęgowymi drukowanymi i bez druku,
 • dobra zgrzewalność i wytrzymałość,
 • możliwość bezpośredniego zgrzewania do tacek APET i folii BOPET,
 • posiada barierę na tlen i wodę (możliwość dostosowania poziomu do wymagań produktu),
 • szeroki zakres grubości (obecnie od 25um),
 • zastosowanie do pakowania szerokiej gamy produktów, takich jak: świeże mięso, wędliny, sery, pieczywo itp.

Jako rozwiązanie pozwalające na działania w kierunku zrównoważonego rozwoju:

 • eliminuje potrzebę laminowania PE do sztywnej tacki PET,
 • pozwala oferować opakowanie do żywności – tackę PET - w pełni nadającą się do recyklingu,
 • jest zgrzewalna do jednowarstwowych tacek PET o różnym składzie,
 • eliminuje potrzebę stosowania klejów i związanych z tym emisję substancji lotnych - związki organiczne (LZO),
 • umożliwia używania lżejszego plastikowego opakowania nadającego się do recyklingu dzięki usunięciu warstwy PE,
 • umożliwia skrócenie cykli na liniach pakowania żywności dzięki niższej temperaturze zgrzewania,
 • umożliwia mniejsze zużycie energii poprzez obniżenie temperatury zgrzewania,
 • umożliwia zmniejszenie ilości odpadów przemysłowych - wszystkie odpady tacek z mono PET można zrecyklingować i ponownie użyć.