Ogólne Warunki Współpracy

Szanowni Państwo,

Jest nam bardzo miło z powodu zainteresowania jakie wzbudziła u Państwa nasza firma jako potencjalny partner biznesowy.
Zanim jednak będziemy mogli omówić szczegóły współpracy proszę zapoznać się z poniższymi dokumentami, których akceptacja jest konieczna dla jej podjęcia:

  1. Ogólne Warunki Przewozu, dostępne pod adresem:
    http://www.alupolpackaging.eu/OWW_OWP

  2. Wzór Zlecenia na Przewóz Towarów którym posługujemy się zlecając transport (dostępne jako załącznik na niniejszej stronie).

  3. Informacja RODO dla Kontrahentów i ich pracowników/współpracowników oraz o Współadministrowaniu tymi danymi:
    http://alupolpackaging.eu/odo_AP_RODO

Ponadto, prosimy o pobranie i rzetelne wypełnienie ankiety i wyceny zamieszczonych poniżej w pliku pdf oraz przesłanie jej na adres: mjakut@grupakety.com wraz ze skanami:

  • Licencji: kraj, eksport, pośrednictwo.
  • Umowy zawarcia OCS/OCPD - w pełnym brzmieniu (warunek konieczny. Można zaciemnić dane wrażliwe).
  • zaświadczenia nadania/wpisu do NIP, REGON, KRS, CEiDG.

Przesyłając wypełnioną ankietę oraz wymienione dokumenty potwierdzacie Państwo, że zapoznaliście się oraz osoby, których dane zostają nam udostępniane z ww. informacją RODO.

W temacie wiadomości proszę zawrzeć słowo „współpraca”.

Po weryfikacji kompletu dokumentów otrzymają Państwo informację o dalszych krokach.

W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów dodatkowy kontakt nie będzie podejmowany.


Ankieta do pobrania.

Wzór zlecenia do pobrania.